Menu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Mazowsze Logo - Unia Europejska

O projekcie

Projekt „MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji” jest realizowany Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Osi X Edukacja dla Regionu, Działanie 10.02 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 880 osób dorosłych w terminie do 31.03.2018r. Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 894 896,49 PLN