Menu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Mazowsze Logo - Unia Europejska

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Kryteria rekrutacji: W pierwszej kolejności przyjmowane będziemy: DOKUMENTY REKRUTACYJNE