Menu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Mazowsze Logo - Unia Europejska

Szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1 i A2

W ramach szkoleń z języka angielskiego wsparciem zostanie objętych 440 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego. Każdy z uczestników weźmie udział w 120 h lekcyjnych (1h lekcyjna - 45 min) kursu języka angielskiego: 60h na poziomie A1 i 60h na poziomie A2, w grupach 10-12 osobowych. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa mazowieckiego, w trybie dziennym, wieczorowym lub weekendowym.

Uczestnicy poprzez udział w szkoleniach językowych będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji oraz nabycia nowych umiejętności zgodnie z poziomem szkolenia:
  1. Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
  2. Umiejętność pisania
  3. Rozumienie słuchanego teksty
  4. Mówienie

Na zakończenie udziału w szkoleniu językowym, w celu potwierdzenia nabytych kompetencji uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, przeprowadzonego przez uprawnioną instytucję.

Harmonogram szkoleń z języka angielskiego (poziom A1 i A2) w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń językowych organizowanych w Warszawie: klinij dowiedz się więcej