Menu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Mazowsze Logo - Unia Europejska

Szkolenia w obszarze tworzenia rozwiązań

Przygotowanie i administracja systemów Microsoft

Proponowana ścieżka szkoleniowa składa się z dwóch autoryzowanych szkoleń Microsoft. Każde z nich trwa 40h.

MS 20410 – Instalacja i konfiguracja Windows Server® 2012

Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs koncentruje się na zagadnieniach początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), usługi sieciowe oraz konfiguracją Hyper-V.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

MS 20411 – Administracja Windows Server® 2012

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami administracji Windows Server 2012, uzyskanie umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają również umiejętności z zakresu obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitorowania Windows Server 2012.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Programowanie w technologii Microsoft

Proponowana ścieżka szkoleniowa składa się z dwóch autoryzowanych szkoleń Microsoft. Każde z nich trwa 40h.

MS 20480 - Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3

Szkolenie jest adresowane do programistów pragnących nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o HTML5, CSS3 oraz JavaScript.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

MS 20483 - Projektowanie w języku C#

Szkolenie jest adresowane do programistów, którzy pragną zdobyć umiejętność tworzenia aplikacji Windows z wykorzystaniem języka C#. Szkolenie obejmuje krótki przegląd podstaw struktury języka C#, jego składni i zasad dotyczących implementacji oraz konsolidację wiedzy poprzez pracę nad budową aplikacji wykorzystującej cechy .NET Framework 4.5. Szkolenie jest adresowane do programistów, chcących nabyć umiejętności z zakresu programowania w środowisku .NET 4.5 za pomocą języka C#.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Programowanie w technologii Oracle

Proponowana ścieżka szkoleniowa składa się z dwóch autoryzowanych szkoleń Oracle. Każde z nich trwa 40h.

JavaScript and HTML5: Develop Web Applications

Szkolenie jest adresowane do programistów, którzy pragną zdobyć umiejętność z zakresu tworzenia aplikacji webowych opartych o HTML5 oraz JavaScript i CSS3 w połączeniu ze środowiskami Java Oracle.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Java SE 7 Programming

Szkolenie jest adresowane do programistów, którzy pragną zdobyć umiejętność tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia: